Nieuws - Algemeen
dinsdag 09 oktober 2018 13:32
PDF

Verlenging onttrekkingsverbod grondwater

Omdat er de afgelopen weken nog te weinig regen is gevallen om het (grond)watertekort te kunnen aanvullen heeft het Waterschap Vallei en Veluwe besloten het onttrekkingsverbod voor het werkgebied te verlengen tot en met 15 november. Het neerslagtekort in het werkgebied ligt nog steeds rond de 300 mm, waardoor het watersysteem zich nog onvoldoende kon herstellen na de lange periode van droogte. Zo zijn de hoger gelegen beken nog steeds vrijwel droog. Om het Apeldoorns kanaal op peil te houden is nog aanvoer van water vanuit de IJssel bij Dieren nodig. En ook de noodpompen bij Gemaal Terwolde kunnen nog niet weg omdat het waterpeil in het achterliggende gebied nog niet stabiel is.

De komende weken wordt niet veel neerslag verwacht, dus op korte termijn herstellen de grondwaterstanden zich niet. Van de regen die wel valt, verdampt nog steeds een deel. De rest van dat regenwater zakt maar voor een klein deel de bodem in en bereikt niet het dieper gelegen grondwater. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Het onttrekkingsverbod wordt pas opgeheven na een goed zichtbare verbetering van het grondwaterpeil. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie in de gaten houden.

 


Laat anderen ook weten van deze pagina
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen