Nieuws - Algemeen
vrijdag 29 september 2017 12:47
PDF

Nieuwe groenvisie voor Ermelo

Het college heeft de nieuwe groenvisie positief ontvangen. De groenvisie beschrijft hoe er de komende 10 jaar wordt omgegaan met alle vormen van groen in de gemeente. De groenvisie is tot stand gekomen samen met inwoners, organisatie, experts en raadsleden. Hierdoor konden veel belangrijke onderwerpen worden meegenomen. Het gaat dan met name om groen dat beeldbepalend is voor het dorp of groen met een cultuurhistorische betekenis. Hier wordt alleen iets mee gedaan als dit strikt noodzakelijk is. Met het niet structurele groen wordt minder streng omgegaan. De groenvisie biedt (juridische) kaders, maar geeft richting aan het groenbewust handelen.
Laat anderen ook weten van deze pagina
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen