Nieuws - Algemeen
dinsdag 16 mei 2017 07:31
PDF

Noord-Veluwe betrokken bij website regionale energiestrategie

De website regionale-energiestrategie.nl, één van de resultaten van de Green Deal regionale energiestrategieën, is online. De Dealpartijen zijn de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de organisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Op de gelanceerde website is informatie te vinden over de Green Deal, de regio’s en de ondersteuning die de regio’s krijgen. De 5 pilotregio’s West-Brabant, Hart van Brabant, Midden-Holland, Friesland en Drechtsteden en 2 ‘goed op weg’-regio’s Noord-Veluwe en Metropool Regio Eindhoven werken in het kader van de Green Deal Regionale Energiestrategieën een jaar lang aan een regionale energiestrategie. 
Laat anderen ook weten van deze pagina
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen