Nieuws - Algemeen
donderdag 10 november 2016 08:48
PDF

Vakantieparken Veluwe krijgen meer vrijheid

Ondernemers van goede vakantieparken kunnen meer vrijheid van handelen krijgen om zich aan te passen aan de snelle veranderende consumentenvraag. Regelgeving moet niet onnodig in de weg zitten, maar juist verbetering ondersteunen. Op aanvraag van het programma Vitale Vakantieparken heeft BügelHajema Adviseurs een advies ontwikkeld over de wijze waarop het bestemmingsplan deze ontwikkeling optimaal kan ondersteunen. ‘Vitale parken, op weg naar beter – Een planologisch bonusmodel voor de vakantieparken’ is aangeboden aan de gemeenten op de Veluwe namens de stuurgroep Vitale Vakantieparken. Het advies gaat uit van ‘beloningsplanologie’; hoe meer stappen een recreatieondernemer zet in de richting van kwaliteitsverbetering, hoe groter de vrijheid om het terrein naar eigen inzicht in te richten, gebruiken en bebouwen.


Laat anderen ook weten van deze pagina
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen