Nieuws - Algemeen
donderdag 28 juli 2016 08:43
PDF

GS: aanpassing Omgevingsvisie en -verordening

Veehouders in onze regio kunnen hun bedrijf uitbreiden indien zij aanvullende maatregelen treffen én in goed overleg met de omgeving gaan. Dat is in elk geval wat Gedeputeerde Staten van Gelderland willen. De voorstellen hiervoor maken deel uit van de aanpassingen van de Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en liggen van 19 augustus tot 30 september ter inzage. GS vinden het belangrijk dat de veehouder in een zo vroeg mogelijk stadium overlegt met zijn omgeving over de uitbreidingen. Dat vraagt inzet van de veehouderijbedrijven en gaat uit van respect voor de omgeving. In plaats van uitsluitend sturen op de maximale omvang van bouwpercelen willen GS nu meer kwaliteitsverbeteringen centraal stellen bij groei.


Laat anderen ook weten van deze pagina
 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen