woensdag 27 september 2017 19:33
PDF

Harderwijk vraagt inwoners mee te denken over invulling De Wellen

De gemeente Harderwijk vraagt inwoners mee te denken over een nieuwe en waardevolle invulling van De Wellen. Met de historische stadsmuur in de rug en een weids uitzicht over het Wolderwijd, zijn er volgens de gemeente vele mogelijkheden om van dit gebied iets unieks te maken. Harderwijk start met het verzamelen van wensen en ideeën van ondernemers, bewoners en gebruikers. Op basis van de ingediende wensen en ideeën worden drie scenario’s ontwikkeld. Het college maakt uiteindelijk een keuze en legt die voor aan de gemeenteraad. Het streven is dat de raad begin 2018 een besluit neemt en de realisatie van een van de scenario’s in de tweede helft van 2018 kan starten.