dinsdag 05 september 2017 12:18
PDF

Harderwijk: verjonging bos prioriteit in bosbeheer

Het Harderwijker bos bestaat uit relatief veel oude bomen. Om ervoor te zorgen dat er over 20 jaar nog steeds voldoende bomen zijn en er een gevarieerd bos is, is het nodig om nu te starten met nieuwe aanplant. Verjonging van het bos is een centraal thema in het Beheerplan Bossen Harderwijk 2016 - 2028. De extra investering in de toekomst van het bos bedraagt circa € 21.000 per jaar. Het Beheerplan voor de ongeveer 641 hectare FSC gecertificeerd bos in Harderwijk, wordt door het college van Burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgesteld aan de raad. In het plan wordt omschreven welke beheermaatregelen er nodig zijn om het bos voor de langere termijn gezond te houden.