donderdag 27 juli 2017 12:16
PDF

Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk heeft de subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk 2017 vastgesteld. De regeling is op 20 juli 2017 in werking getreden. Deze subsidieregeling heeft tot doel het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. De regeling geldt voor zowel nieuwbouw als voor transformatie van bestaand vastgoed. Naast corporaties kunnen ook particuliere huurders in aanmerking komen voor subsidie, meldt Harderwijk.