donderdag 27 juli 2017 11:55
PDF

Burgemeester stelt ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’ vast

Burgemeester Van Schaik van Harderwijk heeft het ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’ vastgesteld. Het ontwerp van dit beleid is onlangs behandeld in de gemeenteraad en het college. Mede gelet op de reacties heeft de burgemeester het beleid op een aantal punten gewijzigd, aangevuld en verduidelijkt. Het vastgestelde beleid ligt ter inzage in de Stadswinkel voor een periode van zes weken. Het gedogen van één coffeeshop in de stad Harderwijk wordt gecontinueerd. De coffeeshop moet worden geëxploiteerd door een stichting zonder winstoogmerk en de nadruk ligt op preventie en voorlichting. Het voorkeursgebied betreft (een deel van) de Smeepoortstraat, Vijhestraat en Bruggestraat. Het heeft de voorkeur dat een coffeeshop zich vestigt op een locatie, gelegen binnen dit voorkeursgebied.