donderdag 27 juli 2017 11:49
PDF

Beleidsregel en ontheffing taxi’s binnenstad Harderwijk vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft besloten om een beleidsregel vast te stellen voor taxi’s in het voetgangersgebied. De beleidsregel geeft nadere regels waaraan taxibedrijven moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een ontheffing voor het rijden in het voetgangersgebied in de binnenstad. De beleidsregels zijn te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Tevens ligt een exemplaar gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het Stadhuis. Inwoners kunnen binnen deze termijn mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze bekend maken, zo meldt de gemeente.