vrijdag 14 juli 2017 11:12
PDF

Sint Jansdal behaalt klein positief resultaat over 2016

Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk heeft over 2016 een klein positief resultaat behaald van een half miljoen euro. Over 2015 had het ziekenhuis eenzelfde resultaat. Het rendement van nul komma drie procent over de totale omzet, is aan de lage kant, meldt het ziekenhuis. Het jaar 2016 was voor het Sint Jansdal een bijzonder jaar. Naast de bouw van een geheel nieuw OK-complex, is op 1 oktober 2016 het nieuwe elektronische patiëntendossier (EPIC) in gebruik genomen. Het jaarresultaat is onder andere hierdoor beïnvloed door een aantal incidentele posten. Zonder de incidentele posten, waaronder eenmalige lasten en vrijval van voorzieningen en reserveringen, zou het resultaat ongeveer nul komma twee miljoen negatief zijn. De implementatie van EPIC is in 2016 op tijd en binnen het budget afgerond.