donderdag 30 maart 2017 06:44
PDF

Opknapbeurt voor Zeebuurtpark Harderwijk

Het Zeebuurtpark, aan de oostkant van de wijk Zeebuurt in Harderwijk, krijgt een opknapbeurt. Het park, dat op korte afstand van de N302 ligt, is een stukje groen in een groot woongebied. Het park heeft een belangrijke functie als sport- , speel- en ontmoetingsplek. Deze week zijn de werkzaamheden gestart. Het resultaat is een park dat weer een duidelijk eigen gezicht krijgt en dat uitnodigt tot verpozen, aldus de gemeente. Het biedt jong en oud gebruiksmogelijkheden en het kan goed beheerd worden. Aandachtspunten bij het gehele ontwerp zijn sociale veiligheid, speelmogelijkheden, toegankelijkheid en beleving. Het park moet herkenbaar worden waarbij zoveel mogelijk groen wordt behouden naast bestaande speelvoorzieningen. Nieuwe groenelementen worden zorgvuldig ingepast en err wordt een duidelijke hiërarchie in paden aangebracht.