woensdag 29 maart 2017 08:06
PDF

Harderwijk stemt tegen regenboogzebrapad

Een meerderheid in de gemeenteraad van Harderwijk heeft tegen de komst van een regenboogzebrapad in het centrum gestemd. De VVD-fractie wilde dat in navolging van vele andere gemeenten in Nederland. Veel inwoners van Harderwijk en ook het college van Burgemeester en Wethouders waren voor de komst van het veelkleurige zebrapad. De raadsleden van ChristenUnie, CDA en Gemeentebelang dachten daar anders over. ze zeggen dat hen geen geluiden hebben bereikt dat er in Harderwijk sprake is van discriminatie, ook niet op grond van geaardheid. Een dergelijk pad zal voornamelijk geassocieerd worden met homoseksualiteit en vestigt daarbij juist de aandacht op het 'anders-zijn'," aldus CU-fractievoorzitter Marcel Companjen. Ook CDA-raadslid Eric van Luxemburg vindt dat het regenboogkleurige zebrapad een averechts effect kan hebben.