dinsdag 07 maart 2017 14:59
PDF

Harderwijk: vragen over uitlaten van honden in bosgebied

Harderwijk meldt dat er vragen zijn gekomen over het uitlaten van honden in het bosgebied. Het bestaande beleid ten aanzien van honden uitlaten in het bos is niet gewijzigd. Volgens vastgestelde regels in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is tussen de Plaggenweg en de Koeweg sprake van een losloopgebied voor honden. Daarbuiten is een aanlijngebied. De laatste jaren nemen de incidenten toe en ook het aantal honden dat wordt uitgelaten. Dat leidt tot steeds meer overlast. Er is een projectgroep bezig om het huidige beleid ten aanzien hondenuitlaatroutes en hondenrennen te bekijken. Het gebied voor honden in het bos wordt hierbij betrokken. Het is volgens de gemeente Harderwijk zeker de bedoeling om een uitlaatgebied in het bos voor hondenliefhebbers te behouden.