dinsdag 14 februari 2017 04:26
PDF

'Coffeeshop Harderwijk uiterlijk 1 juni dicht'

De gemeente Harderwijk zegt dat de exploitant van coffeeshop Liberty de gelegenheid krijgt de bedrijfsvoering af te bouwen en uiterlijk 1 juni de coffeeshop te sluiten. Indien de exploitant zelf niet overgaat tot sluiting, gaat de burgemeester over tot sluiting van de coffeeshop. De zienswijze, waarin de exploitant van de coffeeshop geen inhoudelijke argumenten heeft ingediend tegen het voornemen tot sluiting van de coffeeshop, heeft geleid tot dit besluit tot sluiting. Als de exploitant het niet eens is met dit besluit, kan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend. Harderwijk staat volgens haar beleid maximaal 1 coffeeshop toe. Dit betekent dat bij sluiting van de huidige coffeeshop, er ruimte komt voor een nieuwe, waarbij het streven is dat de overgangstermijn zo soepel mogelijk verloopt, aldus de gemeente Harderwijk.