dinsdag 17 januari 2017 08:30
PDF

Stadstoezicht en inwoners voor veilig en schoon Harderwijk

In Harderwijk staat een veilige en schone omgeving volgens de gemeente hoog op de agenda van zowel college als gemeenteraad. De medewerkers van Stadstoezicht dragen hieraan bij door de samenwerking binnen de wijken tussen bewoners, organisaties en de gemeente te versterken. De buitengewoon opsporingsambtenaren, kortweg Boa's, zien toe op de naleving van het parkeerbeleid en de algemene plaatselijke verordening. In die APV staat wat wel en wat niet mag op het gebied van openbare orde, veiligheid van de weg, toezicht op speelgelegenheden, hondenpoep en nog veel meer. Maar de belangrijkste taken liggen in het bevorderen van de samenwerking binnen de wijk, zodat er meer inzicht en overzicht komt over wat er speelt in de wijk en er samen aan oplossingen kan worden gewerkt.