woensdag 04 januari 2017 07:25
PDF

Nieuwe woonzorglocatie naar Boerhaavelaan Harderwijk

Recent hebben Omnia Wonen en de Zorggroep een intentieovereenkomst getekend om samen te komen tot een nieuwe woonzorglocatie voor zo'n 50 cliënten van de Zorggroep aan de Boerhaavelaan in Harderwijk. Beide partijen gaan zich ervoor inzetten dat ouderen met een zware zorgvraag daar gerieflijk kunnen wonen in een eigen wooneenheid die is afgestemd op hun behoeften. Omnia Wonen levert hiermee een flinke bijdrage aan haar maatschappelijke opgave in Harderwijk. Het gebouw moet ook een belangrijke buurtfunctie gaan vervullen voor ouderen in de wijk. Beide partijen willen de gezamenlijke ontwikkeling nu voorspoedig oppakken met alle betrokkenen. Dit zijn onder andere de cliëntenraad en de gemeente Harderwijk die een positieve en verbindende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de samenwerking.