vrijdag 23 december 2016 07:21
PDF

Opvangcapaciteit AZC Harderwijk wordt afgeschaald

De raadscommissie Beleid Algemeen van de gemeente Harderwijk is door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de afnemende asielinstroom en de consequenties hiervan voor de opvangcapaciteit van het azc Harderwijk. De afnemende asielinstroom en daardoor afnemende behoefte aan opvangplaatsen in het azc zijn voor het COA bestuur aanleiding om de opvangcapaciteit van het azc Harderwijk momenteel af te schalen naar maximaal 400 plaatsen. Als de instroom weer toeneemt en meer opvangcapaciteit nodig is, wordt de resterende beschikbare capaciteit van het azc Harderwijk verder benut en uitgebreid tot maximaal 800 plaatsen. De afschaling van de opvangcapaciteit heeft geen gevolgen voor de getroffen voorzieningen in het azc, zoals de medische zorg of beveiliging.