donderdag 24 november 2016 09:50
PDF

Harderwijk: wethouder geeft startsein bouwrijp maken Harderweide

Wethouder Pieter Teeninga van de gemeente Harderwijk heeft in aanwezigheid van vertegenwoordigers van gemeente, BPD en Slokker het officiële startsein gegeven voor het bouwrijp maken van Harderweide. Samen met het consortium, bestaande uit BPD en Slokker, worden de komende jaren circa 1.000 woningen gebouwd. Het consortium biedt woningen aan en de gemeente bouwkavels. Omdat de wijk ontwikkeld wordt op de locatie die voorheen als foerageergebied van de das fungeerde, diende hier compenserende maatregelen voor genomen te worden op grondgebied van Ermelo. Afgelopen jaren heeft hier overleg over plaatsgevonden met bewoners uit Ermelo. De gemeente Harderwijk heeft inmiddels overeenstemming met hen bereikt, waardoor het compensatieplan kan worden afgerond.