donderdag 02 maart 2017 10:45
PDF

Overheid moet ingrijpen bij overlast buitengebied Veluwe

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Nationaal Park De Hoge Veluwe vinden dat het ministerie van Veiligheid moet ingrijpen als het gaat om de toename van overlast in het buitengebied. Zowel de hoeveelheid gedumpt afval als de overlast van mountainbikers en loslopende honden neemt toe. Nu ook toezichthouders van gemeenten langzaam worden wegbezuinigd, of hun aandacht vooral moeten richten op de binnensteden en dorpskernen, hebben de aso's wat de partijen betreft vrij spel. Dat heeft gevolgen voor het wildleven, met name herten en reeën. Als een gebied stelselmatig wordt verstoord door los rennende honden, dan trekt het wild zich terug. In de praktijk krijgen wijkagenten er hiermee een extra taak bij, en dat klopt volgens de partijen niet.