woensdag 18 oktober 2017 17:32
PDF

Subsidie voor natuur- en landschapsbehoud voor gebied Nijkerkerstraat Putten

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten dat eigenaren binnen het gebied van de gebiedsvisie Nijkerkerstraat in aanmerking komen voor subsidie op grond van de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies. Tot 1 november 2018 kan subsidieworden aangevraagd. Op de website www.putten.nl/nijkerkerstraat staat de subsidieverordening Natuur- en landschapsbehoud Gebiedsvisies, waarin de voorwaarden staan vermeld. Hier kan ook het aanvraagformulier worden gedownload. De subsidie wordt alleen verstrekt voor de kosten van plantmateriaal. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per aanvraag.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen