maandag 28 augustus 2017 16:13
PDF

Waterschap: tiental overtredingen zuiveringsheffing in Putten

Tijdens controles op bedrijventerrein Keizerswoert in Putten heeft Waterschap Vallei en Veluwe een tiental overtredingen geconstateerd. Ook bleken er bedrijven gevestigd die geen of onvoldoende zuiveringsheffing betaalden. De verhoogde aanslagen zuiveringsheffing die hieruit volgen, lopen in de tienduizenden euro’s. Bij  drie bedrijven wordt nog verder onderzoek gedaan. Het waterschap controleert tijdens dit soort inspectierondes of bedrijven hun voorzieningen zoals vetvangers op orde hebben, die moeten voorkomen dat grote hoeveelheden vet in het riool verdwijnen. Ook wordt bekeken of de bedrijven op de juiste manier worden aangeslagen. Bedrijven betalen waterschapsbelasting naar gelang de hoeveelheid afvalwater dat zij lozen op het riool én de mate van vervuiling van het afvalwater. 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen