donderdag 15 juni 2017 18:46
PDF

Info- avond Putten over geurverordening en -visie

De raad van de gemeente Putten heeft op 1 juni de Verordening geurhinder en veehouderij Putten Zuid 2017 in ontwerp vastgesteld. Tevens heeft de raad daarbij de geurvisie Putten Zuid in ontwerp vastgesteld. De geurvisie geeft een onderbouwing van de verordening. Donderdag 22 juni om 17.00 uur is er een info-bijeenkomst in het gemeentehuis over de geurverordening en geurvisie. In de verordening is opgenomen dat voor dit gebied een geurnorm geldt van 7 OU/m³. De huidige geurnorm in dit gebied is grotendeels 14 OU/m³, wat staat voor de hoeveelheid geureenheden, odour unit, per kubieke meter lucht. De reden voor deze afwijkende geurnorm is om te voorkomen dat de geurbelasting in het gebied door ontwikkelingen binnen de veehouderijen gaat toenemen. Meer op onze website.

Hierdoor zou het gebied minder geschikt worden voor toekomstige woningbouw. Voor dieren waarvan op grond van de milieuwetgeving vaste afstanden gelden (bijv. melkvee en nertsen), worden geen andere afstanden vastgesteld. Het kaartje toont het gebied waarvoor de geurverordening geldt. Het gaat om het gebied Van Geenstraat - Roosendaalseweg - Hooiweg - Beitelweg - Nijkerkerstraat. De nieuwe geurnorm kan ook van invloed zijn als een agrarisch bedrijf in de directe omgeving van het gebied een nieuwe milieuaanvraag doet. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er een presentatie gehouden en is er gelegenheid om vragen te stellen en stukken in te zien. Vanaf donderdag 22 juni ligt de ontwerp verordening zes weken ter inzage. Voor meer informatie over de bijeenkomst en de geurverordening kunt u contact opnemen met mevrouw Steunebrink, via telefoonnummer (0341) 359 768.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen