vrijdag 21 april 2017 08:36
PDF

Putten: info-avond kruispunt Garderenseweg/Calcariaweg/Bosrand

De gemeente Putten organiseert op maandag 1 mei een bewonersavond over de herinrichting van het kruispunt Garderenseweg/Calcariaweg/Bosrand. De avond vindt plaats in Stroud Putten, aan de Brinkstraat 91, en start om 19.30 uur. Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het opnieuw inrichten van het kruispunt. In het najaar van 2016 is begonnen met het voeren van individuele (ambtelijke) gesprekken met de direct aanwonenden. In deze gesprekken zijn de eerste planideeën voor deze kruising met de bewoners gedeeld. Hun ideeën en opmerkingen zijn, voor zover mogelijk, meegenomen bij de verdere planuitwerking. Foto: Streetview.

Er is inmiddels een concept plantekening gemaakt. Op dit moment heeft deze plantekening nog geen formele status. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben hier namelijk nog geen kennis van genomen. Eerst wil de gemeente tijdens deze bewonersavond met de inwoners in gesprek. Tijdens de avond wordt een algemene toelichting gegeven op de concept plantekening en wordt informatie gegeven over de verdere procedure. Vervolgens kunnen de bewoners hun vragen over en opmerkingen op de concept plantekening doorgeven. Deze input gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van de tekening tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen