donderdag 12 januari 2017 08:05
PDF

Gemeenteraad Putten besluit in april over centrumplan

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten een nieuw 'Integraal centrumplan' voor Putten ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Doel van dit plan is een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum te realiseren. Ook was er behoefte om het beleid voor het centrum te herzien in relatie tot de actuele ontwikkelingen in de detailhandel, zoals leegstand en de opkomst van internetwinkelen. Het centrumplan bevat conclusies en adviezen voor de omvang en inrichting van het kernwinkelgebied, het winkelaanbod, de openbare ruimte, de verkeerscirculatie en de wijze waarop de voorgestelde maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Het centrumplan is in te zien op www.putten.nl/centrumplan. De gemeenteraad besluit naar verwachting in april 2017 over het plan. 

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen