woensdag 24 mei 2017 06:59
PDF

Ermelo verruimt mogelijkheden voor Bed & Breakfast

Ermelo verruimt de mogelijkheden voor het oprichten van een Bed & Breakfast. De populariteit voor het starten van een Bed & Breakfast in of bij een woning neemt toe, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Ook het streven van de gemeente om een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod in de verblijfsrecreatie te realiseren, draagt bij aan het uitbreiden van de mogelijkheden. Tot nu toe was er geen gemeentebreed beleid, maar wel een soort vuistregel ontstaan die niet veel ruimte bood voor de start van een B&B. Met de nieuwe beleidsnotitie wordt het mogelijk om bij een woning binnen de gemeente Ermelo een B&B voorziening te realiseren, waarbij wordt gekeken naar voorwaarden van planologische en ruimtelijke aard en relevante wet- en regelgeving. Ermelo telt momenteel zo’n 20 Bed and Breakfasts.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen