vrijdag 10 maart 2017 07:56
PDF

Ermelo stelt bestemmingsplan op voor verplaatsing tuincentrum

Het college van Ermelo heeft besloten om een apart bestemmingplan op te stellen ten behoeve van de verplaatsing van tuincentrum De Struukakkers aan de Struikakkers 23 naar het gebied van de Driehoek. Het huidige voorontwerpbestemmingsplan De Driehoek en Stuikakkers 23 heeft vertraging opgelopen als gevolg van ingediende inspraakreacties en gewijzigde en nieuwe initiatieven. De verplaatsing van het tuincentrum uit de kom is van belang, omdat hiermee een verbetering van het woon- en leefklimaat wordt bereikt in het centrum van Ermelo. Het tuincentrum ligt momenteel midden in een woonwijk. Op deze locatie zullen woningen worden gerealiseerd. Inmiddels ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het tuincentrum ter inzage.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen