vrijdag 24 februari 2017 07:37
PDF

Ermelo: betere doorstroming door opening Prins Hendriklaan

Het college van Ermelo heeft, na jaren van gesprekken, plannen en voorbereiding, definitief besloten de blokken en de overige afsluitingen rondom de Prins Hendriklaan te verwijderen. Voor veel bewoners in Ermelo was de afsluiting van de straten in de wijk Noord in eerder stadium al ‘een onbegrijpelijke beslissing’. Dat meldt de lokale CDA-fractie in een persbericht. Dat de Prins Hendriklaan werd afgesloten, was logisch toen de wijk het Trefpunt werd gebouwd om het bouwverkeer via de Harderwijkerweg te ontsluiten, maar nu het Trefpunt zijn voltooiing nadert dient volgens de partij 'een passende ontsluiting van deze nieuwe woonwijk te worden gerealiseerd'. Woordvoerder van het CDA Ermelo, Dick te Brake, geeft aan dat goede bereikbaarheid van het Trefpunt cruciaal is.

‘Niet alleen voor bewoners, maar we spreken ook over de hulpdiensten. Een wijk moet gewoon op meerdere punten kunnen worden ontsloten als er zich een incident of calamiteit voordoet’ zegt Te Brake. Naast de bereikbaarheid van de nieuwe wijk het Trefpunt verwacht Te Brake ook dat er een betere doorstroming van het verkeer in de bebouwde kom van Ermelo zal ontstaan.

De samenlevingspartij gaf al in het verkiezingsprogramma aan dat zij naast het opwaarderen van de Jacob Catslaan, ook de Prins Hendriklaan weer open wil. Het college van B&W heeft dit standpunt overgenomen. Het CDA Ermelo begrijpt, dat de direct aanwonenden van deze wegen, niet blij zijn met deze besluiten. Toch ziet het CDA Ermelo zich genoodzaakt om voor het algemeen belang voet bij stuk te houden. Bovendien, zo stelt Te Brake, zijn er ook veel steunbetuigingen van bewoners van Het Trefpunt, maar ook andere inwoners van Ermelo die aangeven dat zij het besluit eerlijk en rechtvaardig vinden.

Dat laatste punt van Te Brake wordt onderschreven door een burgerraadpleging, enkele jaren geleden, over de plannen om een goede verkeerscirculatie te krijgen in Ermelo. Inwoners gaven in meerderheid aan voor de variant te zijn waarin het verkeer over meerdere wegen (waaronder de Prins Hendriklaan) wordt ontsloten. Ook de recente digitale petitie op het internet, die door 374 mensen werd ondertekend, laat zien dat de wens voor opheffen van alle blokkades in dit gedeelte van Ermelo groot is.

Te Brake sluit af: ‘Hopelijk komt er nu een einde aan alle discussies en het oponthoud rondom deze besluiten. Het CDA Ermelo gaat ervan uit dat de openstelling en aanpassing een verbetering gaan geven voor de verkeersproblemen die er zijn rond het Weitje, de Horsterweg en het Trefpunt. Uiteindelijk zijn wij er van overtuigd dat door de pijn eerlijk te verdelen, het algemeen belang van Ermelo het best gediend wordt’.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen