donderdag 08 december 2016 04:05
PDF

1e klankbordgroepbijeenkomst rond Oude Telgterweg Ermelo

Woensdagavond heeft in Ermelo de eerste klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden rondom de ontwikkelingen rond de Oude Telgterweg. De gemeente Ermelo is met direct betrokkenen zoals bewoners, ondernemers en de wijkvereniging in gesprek over de toekomstplannen van de Oude Telgterweg. De gemeente is momenteel bezig met het inventariseren van verschillende varianten voor aanpassing van de Oude Telgterweg en voert daartoe een aantal onderzoeken uit. Tijdens de bijeenkomst konden onder meer de concepten worden bekeken. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is onder meer door de gemeenteraad bepaald dat een aantal wegen, waaronder de Oude Telgterweg, het deel tussen de spoorovergang en de Volenbeekweg, van 30 naar 50 km per uur gaan. Meer op onze website. 

Het vrachtverkeer gaat nu veelal via de Hamburgweg (N303), Harderwijkerweg en Oude Telgterweg richting Kerkdennen en vice versa. Door dit deel van de Oude Telgterweg aan te passen naar een 50km-weg, verbetert de doorstroming. Voor het gebied Oude Telgterweg-spoorlijn-Watervalweg worden momenteel diverse opties onderzocht voor de inrichting van dat terrein. De voorstellen en opties worden aan de Klankbordgroep voorgelegd. Mede aan de hand van de resultaten van de bijeenkomst gaat de gemeente de verschillende varianten uitwerken. De varianten hebben nu nog een verkennend karakter en geen definitieve status. Pas na het overleg met de klankbordgroep en een inhoudelijke verfijning worden de varianten aan het gemeentebestuur voorgelegd.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen