donderdag 06 december 2018 21:14
PDF

Samenwerkingspartners ondertekenen Convenant Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag

Gemeente Barneveld, Politie Regionale Eenheid Oost-Nederland, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Elan Barneveld/Bemoeizorg Barneveld, GGZ Centraal, Woningstichting Barneveld en Huisartsenpost Eemland hebben de handen ineen geslagen in de aanpak van personen met verward gedrag. De partners willen nauw samenwerken om voor deze mensen een veilig en zinvol eigen leven te organiseren binnen de samenleving. Op woensdag 5 december legden de zeven partners hun gezamenlijk intentie vast door het ondertekenen van het ‘Convenant Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag’.

Foto: Pauw Media

Kernpartners ondertekenen het Convenant Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag.

(v.l.n.r.) dhr. A.P. Huizer (Elan Barneveld/Bemoeizorg Barneveld), mw. L. Brouwer-de Jong (Woningstichting Barneveld), dhr. D. van der Heide (GGZ Centraal), dhr. P.J.T. van Daalen (Gemeente Barneveld), mw. D. Jaspers (Huisartsenpost Eemland), dhr. H.C.A. Wilbrink (Politie Regionale Eenheid Oost-Nederland) en (niet op de foto) dhr. J. Pierik (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden)

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen