vrijdag 23 november 2018 16:32
PDF

Minister start MIRT Verkenning A1/A30

Minister C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de afspraken die zij heeft gemaakt in de Bestuurlijk Overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Een van de afspraken luidt dat de minister samen met de regionale partijen in 2019 een MIRT Verkenning wil starten naar de aanpak van de aansluiting A1/A30. Regio Foodvalley reageert verheugd op dit besluit. ”We hebben de afgelopen jaren ‘Den Haag’ ervan overtuigd dat de aansluiting A1/A30 moet worden aangepakt. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de regionale partijen waaronder provincie Gelderland, VNO-NCW, Transport & Logistiek Nederland, evofenedex, het bedrijfsleven in de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley. Na het MIRT Onderzoek volgt nu de MIRT Verkenning.

"Wij kunnen ons, samen met het ministerie en Rijkswaterstaat, richten op hoe de beide snelwegen zó op elkaar kunnen aansluiten dat de files, die dagelijks ontstaan, tot het verleden behoren en Barneveld en Regio Foodvalley optimaal bereikbaar zijn”, aldus wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld. “De MIRT verkenning is een belangrijke stap richting een betere bereikbaarheid van Regio Foodvalley,” vult regionaal portefeuillehouder Mobiliteit, Engbert Stroobosscher aan. “De aanpak van het knooppunt is al jaren een aandachtspunt en we zijn blij dat de inspanningen van gemeente Barneveld namens de hele Regio Foodvalley dit resultaat hebben bereikt.”

De minister ziet in het uitgevoerde MIRT Onderzoek voldoende aanleiding om meer gelden beschikbaar te stellen voor het oplossen van het knelpunt, een MIRT Startbeslissing (soort projectplan) voor te bereiden en een MIRT Verkenning te starten waarbij breed gekeken wordt naar mogelijke oplossingen. De MIRT Verkenning wordt getrokken door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uitgevoerd in nauw overleg met provincie Gelderland en Regio Foodvalley die beiden ook een bijdrage voor het oplossen van het knelpunt hebben gereserveerd. De uitvoering van de MIRT Verkenning zal waarschijnlijk plaatsvinden tussen medio 2019 en medio 2020.

Op 29 november a.s. spreekt de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, tijdens het notaoverleg MIRT, met de minister over de afspraken die zij met de regio’s heeft gemaakt.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen