donderdag 01 november 2018 17:15
PDF

Wikselaarse Eng duizenden jaren geleden al bewoond?

Onverwachte archeologische vondsten vertellen over de lange geschiedenis van deze nieuwe woonwijk Deze zomer zijn tijdens het bouwrijp maken van de Wikselaarse Eng onverwachts archeologische resten tevoorschijn gekomen. Door een oplettende amateurarcheoloog werden tijdens graafwerkzaamheden scherven en resten van huisplattegronden aangetroffen, waarna de gemeente gewaarschuwd werd. Direct werd een archeologisch bedrijf ingeschakeld om de resten te documenteren en te bergen. Leek het er in eerste instantie nog op dat het om twee huisplattegronden en wat scherven ging, na verloop van tijd werd duidelijk dat onder de Wikselaarse Eng veel meer verstopt zat. Uiteindelijk werden alleen al in het tracé van de toekomstige straten zes huisplattegronden, vier crematiegraven, vier waterputten en een aantal bijgebouwen aangetroffen uit de IJzertijd of Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Begin november wordt de Wikselaarse Eng verder opgegraven, waarbij de gebieden waar de woningen komen, worden onderzocht. Het onderzoek levert geen vertraging op en kan de bouw van de woningen in de Wikselaarse Eng volgens planning verlopen. Naar verwachting zijn de archeologen een aantal weken bezig. Ook wordt een open dag in november of december georganiseerd. Dit wordt onder andere door middel van de gemeentelijke informatiepagina in de Barneveldse Krant en via social media aangekondigd.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen