woensdag 24 oktober 2018 15:01
PDF

Barneveld zet in op meer zonne-energie

In de gemeente Barneveld komen steeds meer zonnepanelen op daken, maar de mogelijkheden voor zonne-energie kunnen nog beter worden benut. Het college wil daarom de mogelijkheden van zonne-energie breed verkennen. Duidelijk moet worden welke maatregelen nodig zijn voor nog meer zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken en of het opwekken van zonne-energie in zonneparken onder voorwaarden mogelijk is. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden bij dit proces betrokken. Dat staat in de startnotitie aanpak zonne-energie die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Wethouder Didi Dorrestijn-Taal vindt het belangrijk dat het plan bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Volgens haar moet iedereen in de gemeente flink aan de slag met duurzame energie en het besparen van energie. Zij ziet dat er in de samenleving allerlei goede initiatieven ontstaan waarin inwoners en ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid oppakken en aan de slag willen met duurzame energie, waaronder bijvoorbeeld de collectieve aankoop van zonnepanelen. De wethouder wil deze initiatieven met de initiatiefnemers samen verder vormgeven.

Hoewel er al veel zonnepanelen op daken verschijnen bij zowel inwoners als bij bedrijven, blijft een groot deel van de daken echter nog onbenut. De wethouder geeft dat aan dat de gemeente zich wil inzetten dat ook dit onbenutte deel gebruikt gaat worden en wil onderzoeken of er nog meer aanvullende mogelijkheden zijn op bestaande en nieuwe daken. Ook de aanleg van zonneparken valt daaronder, hoewel de gemeente daarvoor een beleidskader wil opstellen met voorwaarden waaronder zonneparken in de gemeente Barneveld mogelijk zijn.

De gemeente zal daarom bijeenkomsten, met de toepasselijke naam ‘’zonne-ateliers’, organiseren. Het is de bedoeling om in deze zonne-ateliers samen de mogelijkheden van zonne-energie te verkennen, actief mee te denken bij het maken van afwegingen en ideeën aan te dragen, waaronder te kijken of er lokale, collectieve initiatieven kunnen ontstaan. Het doel is dat er volgend voorjaar, naar verwachting in april 2019, een voorstel aan de raad ter besluitvorming wordt aandragen.

In de Energievisie 2015-2020 heeft de gemeenteraad van Barneveld doelen vastgesteld. Barneveld wil jaarlijks gemiddeld 2% energie besparen en in 2020 20% duurzame energie opwekken. Het einddoel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Door het stopzetten van het gebruik van Gronings Gas in 2030 en de nieuwe klimaatwet, ziet het er naar uit dat de behoefte aan hernieuwbare energie in een stroomversnelling komt. Net zoals het nemen van maatregelen om warmte te besparen. Het nemen van duurzame stappen is nu nodig. Alle duurzame energiebronnen moeten daarin een bijdrage leveren: zon, wind, omgevingswarmte en biomassa.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het energieloket van de gemeente via 0342 495 450, of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het energieloket wordt bemand door Jan-Peter Pols. Hij is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.energieloketbarneveld.nl.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen