woensdag 17 oktober 2018 14:34
PDF

Verbetering kwaliteit wegverharding in gemeente Barneveld

De kwaliteit van de wegverhardingen in de gemeente Barneveld laat een lichte groei zien. De prognose is dat de gemeente in de komende drie jaar het gewenste ambitieniveau kan bereiken, als de huidige kwaliteitsontwikkeling doorzet. Dat blijkt uit de jaarlijkse weginspectie over 2017, die het College van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld.

 

 

De gemeente Barneveld voert jaarlijks een weginspectie uit om de kwaliteit van alle gemeentelijke verhardingen te meten. Deze inspectie vindt plaats op basis van de landelijk gevolgde richtlijn. Zo is het effect van het uitgevoerde wegonderhoud beter meetbaar en kan er eventueel bijgestuurd worden op de jaarlijkse onderhoudsplanning. De resultaten van 2017 zijn positief en laten een licht stijgende lijn van het kwaliteitsniveau zien.

De gemeente Barneveld wil de kwaliteit van alle verhardingen naar het gemiddelde kwaliteitsniveau ‘Basis’ brengen. Deze ambitie is in mei 2016 bepaald door de gemeenteraad in de beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2026. Aanleiding was de toenemende onderhoudsachterstand en het destijds geconstateerde tekort aan onderhoudsbudget.

Met een 5,3 voor het totale verhardingsareaal in de gemeente Barneveld is het kwaliteitsniveau ‘Basis’ in 2017 bijna bereikt. Het niveau Basis is van toepassing bij beoordelingen tussen 5,5 en 7,4. De kwaliteit van elementverhardingen is in 2017 gestegen van een 6,0 naar een 6,5. De kwaliteit van asfaltverhardingen is ook toegenomen, van een 4,3 naar een 4,6. Dit ligt nog onder het ambitieniveau. Het asfaltonderhoud blijft daarom het belangrijkste aandachtspunt voor de komende tijd.

In 2017 heeft de gemeente Barneveld inwoners gevraagd om hinderlijke fietsovergangen te melden. Inmiddels zijn er 50 overgangen aangepakt. De overgangen vormen geen standaard onderdeel van de landelijke inspectierichtlijn. De inspecteurs hebben daarom de opdracht gekregen deze mee te nemen bij de inspecties voor 2017. Dit leverde extra 39 locaties op. Het voornemen is het onderhoud van fietsovergangen voortaan standaard mee te nemen bij de inspecties van de kwaliteit van wegverhardingen in de gemeente Barneveld.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen