donderdag 19 oktober 2017 16:27
PDF

Barneveld heeft sluitende Programmabegroting 2018

Het college van Barneveld heeft een sluitende Programmabegroting 2018 gepresenteerd. De gemeentelijke lasten stijgen alleen met een inflatiepercentage van 1%. Het huishoudboekje van de gemeente Barneveld is gezond. Vrijwel alle ambities uit het collegeprogramma zijn, in nauwe samenwerking met de gemeenteraad, gehaald of intussen in gang gezet. Komend jaar wordt opnieuw fors geïnvesteerd in voorzieningen voor inwoners en ondernemers. De Programmabegroting 2018 wordt komende week besproken in de commissies Bestuur, Samenleving en Grondgebied en door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de begrotingsvergadering van 8 november. 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen