vrijdag 24 februari 2017 07:24
PDF

Barneveld stelt conceptkaders onderwijshuisvesting vast

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft twaalf conceptkaders voor de onderwijshuisvesting opgesteld. Ze gelden voor alle basisscholen, het voorgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met conceptkaders, kunnen de kaders verder getoetst en ontwikkeld worden met de schoolbesturen. In de zomer van dit jaar wordt dan het nieuwe masterplan in de raad behandeld met daarin ook de vaststelling van de definitieve kaders. Dit plan geeft dan richting aan de huisvesting van de scholen voor de komende jaren. Het huidige masterplan Primair Onderwijs stamt uit 2012 en het masterplan Voortgezet Onderwijs uit 2007. Samen met de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Barneveld vormen ze het uitgangspunt voor huisvesting van de scholen in de gemeente.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen