woensdag 15 februari 2017 07:50
PDF

Rekenkamer rondt onderzoek naar digitale veiligheid Barneveld af

In opdracht van de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Barneveld. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Naar aanleiding van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Barneveld de informatieveiligheid redelijk op orde heeft, vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Ondanks diverse beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven alle aanbevelingen over te willen nemen.


Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie professionele hackers van bureau Hoffmann Bedrijfsrecherche BV ingehuurd. Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 2016. Naar aanleiding van de bevindingen en de aanbevelingen van het onderzoek is een gedetailleerde actielijst opgesteld, inclusief tijdpad en budgetten. De meest urgente maatregelen zijn direct ingevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de gemeenteraad via een openbare brief geïnformeerd over de hooflijnen en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.

De rekenkamercommissie heeft het technische rapport van Hoffmann als niet-openbaar document aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie is van mening dat openbaarmaking van het rapport het belang van de gemeente Barneveld kan schaden. Het rapport bevat gedetailleerde informatie over de architectuur van de ICT systemen. Het is uit veiligheidsoverwegingen zeer ongewenst dat deze gegevens bij een grotere groep bekend worden.  

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen