dinsdag 03 januari 2017 08:50
PDF

Burgemeester Barneveld wil meer 'dansen' met inwoners

Burgemeester Van Dijk van Barneveld daagt inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit plannen te maken voor ‘een Beter Barneveld’. Het is de bedoeling dat een lijst met ideeën wordt overhandigd aan de politieke partijen, die eind dit jaar hun verkiezingsprogramma’s opstellen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hij lanceerde het idee tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente, maandag, in de hal van het gemeentehuis. Het idee voor de plannen komt voor uit de onvrede die in de samenleving bestaat. “Er wordt in Nederland heel wat afgesomberd, terwijl we het eigenlijk nog nooit zo goed hebben gehad”, aldus Van Dijk. “Misschien moeten we elkaar meer op ooghoogte blijven aankijken. Als het omgaan met elkaar minder op vechten en meer op dansen gaat lijken, dan kan er iets moois ontstaan”.

Om die dans, tussen burgers en bestuur, een nieuwe impuls te geven, presenteerde de burgemeester twee initatieven:

1. De gemeente organiseert ‘24 uur democratiegesprekken’ waarbij gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren op pad gaan om met groepen inwoners te praten over hoe onze democratie werkt en wat zij (de inwoners) kunnen bijdragen aan die democratie.

2. De gemeente ontwikkelt de prijsvraag ‘Een beter Barneveld’ waarbij inwoners, organisaties en ondernemers ideeën kunnen formuleren voor initiatieven die de gemeente Barneveld beter maken.

Deze ideeën vormen een maatschappelijke agenda voor de makers van de verkiezingsprogramma’s die eind dit jaar worden gepresenteerd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Nieuwe impulsen

De roep om ideeën voor ‘een beter Barneveld’ betekent volgens burgemeester Van Dijk niet dat er op dit moment niets gebeurt als het om burgerparticipatie gaat. “Neem de dorpsplannen van Terschuur en Zwartebroek, van Kootwijkerbroek, Garderen en van Voorthuizen. Dat zijn plannen waarbij velen uit een dorp op een actieve manier zijn betrokken. Maar zouden we in Barneveld nieuwe experimenten met meer maatschappelijke participatie en burgerinitiatief willen starten? Slaan wij als politiek, bestuur en burgers daarvoor de handen ineen? Wie staat op om hiertoe het initiatief te nemen? Dan zal democratie niet alleen de macht van het volk uitdrukken maar vooral de krácht van het volk. Want democratie is net als een spier. Als je de spieren niet voldoende gebruikt en oefent, dan verslappen ze.”

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen