dinsdag 13 september 2016 15:49
PDF

Participatietraject voor alle nieuwkomers in Barneveld

De gemeente Barneveld wil dat statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. De gemeente zet in op het leren van onze taal, onze kernwaarden en het vinden van werk. Statushouders krijgen taalonderwijs en worden direct gescreend om een beeld te krijgen van diploma’s, werkervaring en taalvaardigheid. Barneveld sluit met alle nieuwkomers (dus ook de statushouders) een participatieverklaring; daarin staat wat van de nieuwkomers wordt verwacht en zij worden gewezen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van onze Nederlandse samenleving.

 

De gemeente Barneveld doet dit om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten weten waarom het belangrijk is om te integreren in de Nederlandse samenleving. De verklaring gaat in op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Om de kennismaking met de basisprincipes breed in te voeren, is vanaf 2017 (uiterlijk per 1 juli) de ondertekening van de Participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgerexamen. Door de Participatieverklaring te ondertekenen, geeft de nieuwkomers aan de Nederlandse kernwaarden te kennen en te respecteren en verklaart hij of zij een actieve bijdrage te willen leveren aan de Nederlandse samenleving.

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat statushouders de Barneveldse cultuur en samenleving snel leren kennen en dit met andere Barneveldse inwoners doen. Welzijn Barneveld en VluchtelingenWerk Oost Nederland zijn betrokken bij de vormgeving én uitvoering van het participatieplan. Het traject Taalstage staat in het plan vermeld, een rondleiding door Barneveld, een ‘Welkom in Barneveld-film’ en het volgen van drie workshops waarin de Nederlandse normen en waarden centraal staan. Als deze onderdelen zijn afgerond, wordt de participatieverklaring officieel ondertekend. De gemeente Barneveld verwacht dat dit programma de inburgering en de oriëntatie op de arbeidsmarkt van statushouders en andere nieuwkomers versterkt.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen