vrijdag 05 augustus 2016 10:48
PDF

Besluit WMO Barneveld in werking

Het besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 van Barneveld is per donderdag 4 augustus in werking getreden. Op 25 juli werd het besluit vastgesteld. Hiermee heeft het college ook de artikelen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingetrokken. In het nieuwe besluit verlaagt het college van B&W de eigen bijdrage van cliënten voor een gemeentelijke vangnetvoorziening. Ook wijzigt de periode waarin een cliënt een eigen bijdrage voor een woonvoorziening verschuldigd is. Deze periode is voor woonvoorzieningen met een kostprijs van € 1000,- of meer gelijk gesteld aan de resterende hulpmiddelen, namelijk zeven jaar. De pgb-tarieven voor besteding binnen het sociaal netwerk worden gelijk gesteld aan de tarieven binnen de uitvoering van de Jeugdwet.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen