vrijdag 29 september 2017 13:24
PDF

Verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk vastgesteld

Op verzoek van de Stichting BIZ binnenstad Nijkerk heeft de gemeenteraad van Nijkerk de Verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk 2018-2022 vastgesteld. Deze verordening treedt pas in werking wanneer er voldoende steun is onder de bijdrageplichtigen. De gemeente heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of daarvan sprake is. De gemeente stuurt alle bekende bijdrageplichtigen in dit gebied op 3 oktober een brief met stembiljet. Gebruikers van bedrijfspanden kunnen van 3 tot en met 17 oktober hun stem uitbrengen voor of tegen verordening en de daaruit volgende heffing. De uitslag van de draagvlakmeting wordt eind oktober bekendgemaakt.   

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen