woensdag 28 juni 2017 17:20
PDF

College Nijkerk antwoord op vragen VVD rond woonwagenbeleid

Het college van Nijkerk heeft geantwoord op vragen van de fractie van de VVD rond het woonwagenbeleid in Nijkerk. Aanleiding was de beslissing van Het College voor de Rechten van de Mens op 1 mei, dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. De VVD-fractie wilde o.a. weten welke invloed de uitspraak heeft voor het gehanteerde woonwagenbeleid in Nijkerk en vigerende bestemmingsplannen. De uitspraak van de rechter had betrekking op het zogeheten 'uitsterfbeleid', waarbij er geen nieuwe woonwagens meer bijkomen. Aangezien Nijkerk hier geen gebruik van maakt heeft de uitspraak geen invloed op het vigerende woonwagenbeleid en -bestemmingsplannen. 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen