vrijdag 31 maart 2017 09:22
PDF

Info-avond over oud worden in Nijkerk

UVV Nijkerk, de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) en Sigma organiseren op woensdag 12 april in &Entree in Nijkerk een informatieavond onder de titel: Hoe wil ik oud worden en hoe ga ik dat zo goed mogelijk regelen? Op deze avond komen zaken aan de orde als: wat kan ik vastleggen in een testament en/of levenstestament. Hoe kan ik mijn vermogen laten beheren en hoe moet ik met schenkingen omgaan. Moet ik geld opzijzetten voor mijn zorg? Wat doet een gevolmachtigde en wat houdt het mentorschap, bewindvoering en ondercuratelestelling in? Onder leiding van gespreksleider Bert de Graaf, voorzitter van de UVV Nijkerk, zal kandidaat-notaris mr. Alerta Schroten de vragen beantwoorden. De informatieavond start om 19.30u met een inloop. Het officiële programma is van 20.00u tot 21.30u.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen