vrijdag 17 maart 2017 08:42
PDF

Pilot zeer energiezuinige huurwoningen Doornsteeg Nijkerk

WSN en Heijmans Huizen zijn een overeenkomst aangegaan voor het bouwen van 24 huurwoningen in Doornsteeg (De Wijngaarde) in Nijkerk. Het gaat om twaalf kleine gezinswoningen en twaalf levensloopbestendige woningen met een badkamer en de optie voor een slaapkamer op de begane grond. Vier gezinswoningen zijn straks zó energiezuinig dat ze genoeg, of zelfs meer energie opwekken voor een gezin, waardoor de meter aan het eind van het jaar nagenoeg op nul staat. Huurders betalen de corporatie hiervoor een kleine energieprestatievergoeding, die lager is dan de gebruikelijke energierekening. Alle huurwoningen in Doornsteeg krijgen hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en een intelligent ventilatiesysteem waardoor de energierekening laag zal zijn.

De 4 kleine gezinswoningen die meedoen aan de pilot krijgen daarbovenop extra zonnepanelen en een douche en ventilatiesysteem dat werkt met warmteterugwinning. Al deze besparende maatregelen en opwekkende voorzieningen samen, zorgen uiteindelijk voor voldoende energieopwekking voor het verbruik van een gemiddeld gezin.

Pilot om te leren

Een woning voorzien van al deze energiemaatregelen is kostbaar. Daarom betalen huurders aan WSN hiervoor een kleine energieprestatievergoeding. Met de verwachtte stijging van de energieprijzen in de komende jaren, is het betalen van een vergoeding voor huurders uiteindelijk de voordeligste oplossing. Peter Toonen van WSN licht dit toe: “Huurders wonen straks in een comfortabel en duurzaam huis, waarvan de kosten niet of nauwelijks stijgen. De pilot is bedoeld om te leren en te ontdekken hoe we onze woningen in de toekomst zo duurzaam mogelijk maken. Daarvoor krijgen deze woningen allerlei meters en zoeken we specifiek huurders die bereid zijn ons hier een kijkje in te geven.”

Op de website www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over energieprestatievergoeding. Begin juni biedt WSN de woningen te huur aan op www.woningneteemvallei.nl. Geïnteresseerde ‘groene’ huurders moeten zich hier inschrijven als woningzoekende om in aanmerking te kunnen komen. Komende maanden wordt de grond bouwrijp gemaakt en de riolering en nutsleidingen aangebracht. Halverwege juli gaat de bouw van start. De woningen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen