woensdag 01 maart 2017 12:55
PDF

VVD Nijkerk stelt vervolgvragen rond Welzorg

Raadslid Kees van den Heuvel heeft namens de VVD in Nijkerk vragen gesteld op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad inzake de dienstverlening van Welzorg. Dit naar aanleiding van de door het college beantwoorde vragen, die eerder op 20 januari door de VVD-fractie zijn gesteld. Bij de VVD komen volgens Van den Heuvel nog tal van klachten binnen over de levering van scootmobiels, rolstoelen, krukken en over de serviceverlening aan mensen met een fysieke beperking. Er lijkt, in tegenstelling tot hetgeen het college aangeeft, nog geen sprake van verbeteringen. De gedupeerden staan volgens de VVD in Nijkerk machteloos, omdat er nu voor hen geen alternatief bestaat.

Vragen:

1. Op welk moment bepaalt het college of de contractbeheerder dat het nu echt welletjes is geweest? Moeten de gedupeerde inwoners inderdaad nog vele maanden of zelfs tot 2018 wachten?

2. De VVD verzoekt het college om voor de gedupeerde inwoners van Nijkerk toch op korte termijn een alternatief te bieden. Volgens onze informatie zijn er andere leveranciers die daartoe op korte termijn mogelijkheden hebben.

3. Het contract met Welzorg loopt af per 31 december 2017. In de loop van de komende maanden volgt een nieuwe aanbestedingsprocedure. Bij de vorige procedure is gekozen voor één leverancier, die daarmee een monopolie positie heeft. De VVD-fractie vraagt het college met nadruk om in de komende onderhandelingen meerdere aanbieders te contracteren, zodat de cliënt een keuzevrijheid heeft. Bovendien kan bij het niet naleven van de afspraken bij de ene aanbieder dan gemakkelijk een beroep worden gedaan op de diensten van andere gecontracteerde aanbieders. Deze systematiek is volgens onze informatie naar tevredenheid in andere gemeenten toegepast.  Is het college bereid deze manier van aanbesteden mee te nemen richting de onderhandelingen over de komende de aanbestedingsprocedure?

4. Wordt bij de aanbestedingsprocedure ook de mening/ervaring c.q. inbreng van de gebruikers betrokken? Hoe kunnen gebruikers participeren bij het komen tot kwaliteitsstandaarden?

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen