vrijdag 17 februari 2017 07:21
PDF

College Nijkerk en Welzorg erkennen problemen serviceverlening

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijkerk en Welzorg erkennen de grote problemen die zich bij Welzorg hebben voorgedaan ten aanzien van de serviceverlening aan minder valide mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Dat antwoordt het college naar aanleiding van vragen van de VVD, afdeling Nijkerk/Hoevelaken. Er wordt op diverse onderdelen actie ondernomen, waardoor een verbetering waarneembaar is in de dienstverlening. Nog dit jaar wordt besloten of het contract met Welzorg ook in 2018 wordt voortgezet. De afgelopen periode is de ondersteuning van Welzorg van onvoldoende niveau geweest, stelt het college. De gemeente ziet verbetering maar gaat dit wel de komende tijd regelmatig monitoren.

Er is contact met de contractbeheerder Aelmo die de deelnemende gemeenten (Amersfoort, Bunschoten, Soest, Leusden, Baarn en Nijkerk) ondersteunt in het contractbeheer over de dienstverlening van Welzorg. Deze gemeenten hebben al op 25 augustus, 9 november en 22 december een brief gestuurd waarin hun ongenoegen werd geuit en waarin Welzorg werd opgedragen om de dienstverlening op korte termijn te verbeteren. De regiogemeenten hebben geconstateerd dat de contractuele leveringsverplichtingen niet zijn nagekomen. Daarop is een boetebeding in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016.

Welzorg heeft aangegeven circa drie maanden nodig te hebben om de boel op orde te krijgen. De verbeteringen van Welzorg zijn dat er dertig nieuwe medewerkers zijn aangenomen en de telefonische bereikbaarheid hierdoor moet zijn verbeterd. Het inplannen vanuit Raamsdonkveer wordt verplaatst naar Zeist, waardoor knellende dossiers weer vlot moeten lopen. Het is op dit moment volgens het college niet mogelijk om een beroep te doen op andere aanbieders van hulpmiddelen. Dat heeft te maken met het contract van Welzorg dat eind 2017 afloopt.

In de loop van de komende maanden wordt overlegd of het contract met Welzorg wordt gecontinueerd of dat de gemeenten vanaf 2018 in zee gaan met een andere aanbieder.

Reactie van de VVD: De VVD is blij dat met haar vragen en de publiciteit daar omheen is bijgedragen aan een daadwerkelijke verbetering van de dienstverlening door Welzorg. De VVD begrijpt dat opzegging van het contract geen optie is, omdat er op korte termijn geen alternatief is. De VVD-fractie zal nauwlettend de verrichtingen van Welzorg volgen en kijken of Welzorg de structurele verbeteringen daadwerkelijk kan waarmaken.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen