vrijdag 27 januari 2017 07:31
PDF

ChristenUnie – SGP Nijkerk: geen doorgaand verkeer Holkerweg

De fractie van de ChristenUnie – SGP in Nijkerk vindt dat het college zich maximaal in moet spannen om het doorgaande verkeer op de Holkerweg in Nijkerk te weren. De raad zal later een besluit nemen of verdergaande maatregelen nodig zijn. Een motie van die strekking, ingediend door CU-SGP raadslid Harke Dijksterhuis, kreeg in de vergadering van 26 januari steun van de volledige raad. De raad sprak over de verkeersituatie aan de Holkerweg naar aanleiding van een brief van de omwonenden van de Holkerweg en de reactie van het college daar op. Omwonenden stellen voor om de Holkerweg met bebording alleen open te stellen voor bestemmingsverkeer. Het college neemt dit voorstel niet over omdat zo’n besluit moeilijk handhaafbaar is en handhaving daarvan ook geen prioriteit van de politie heeft.

Wel zal er samen met de bewoners een gedragscampagne worden gestart om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk te weren. Voor raadslid Harke Dijksterhuis ging dit niet ver genoeg: “In 2006 heeft de raad in een bestemmingsplan al vastgelegd dat de doorgaande route over de Holkerweg zal moeten verdwijnen. Recente verkeerstellingen hebben aangetoond dat in de spits nog meer dan de helft van het verkeer doorgaand verkeer is. Hiervoor is de Holkerweg niet bedoeld. Op basis van de motie die nu is aangenomen zal de raad voor de zomer van volgend jaar beoordelen of de resultaten van de gedragscampagne voldoende zijn of dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen”.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen