maandag 26 december 2016 09:03
PDF

Nieuwe zwembad Nijkerk wordt duurzamer en daarmee goedkoper

De gemeenteraad van Nijkerk heeft ingestemd met het voorstel van het college om het zwembad met nieuwe technieken nog duurzamer te maken. Hoewel dit eerste een investering vraagt, vergelijkbaar met het aanbrengen van zonnepanelen op uw huis, zorgt dit ervoor dat het zwembad voor de Nijkerkers goedkoper wordt, aldus een persbericht van de coalitiepartijen PRO21, De Lokale Partij en VVD en de gemeente Nijkerk. Door een lagere energierekening zal de investering in 7 jaar zijn terugverdiend. Omdat het zwembad tientallen jaren van de lagere energiekosten profiteert wordt de exploitatie van het zwembad goedkoper dan oorspronkelijk werd gedacht, in tegenstelling tot de berichtgeving eerder deze maand in de diverse media. Hierbij loopt de gemeente geen enkel risico dat de duurzaamheidsinvestering niet wordt terugverdiend.

In de overeenkomst met de aannemer is namelijk opgenomen dat die de eerste 10 jaar verantwoordelijk is voor het energiegebruik en het onderhoud. De gemeente laat hiermee zien dat een duurzamer Nijkerk samen gaat met het besparen van geld. Bovendien ontving de gemeente nog een subsidie voor deze duurzaamheidsmaatregelen, aldus het bericht.

Het CDA in Nijkerk heeft een persbericht verstuurd rond dit onderwerp. Het volledige bericht is hieronder te lezen: 

PERSBERICHT

CDA stemt tegen hogere kosten zwembad.

De CDA-fractie heeft afgelopen donderdag in de raadsvergadering tegen de 2e tussentijdse bestuursrapportage gestemd omdat het CDA met een tweetal voorstellen niet kon instemmen.

Het CDA vindt het onacceptabel dat via deze rapportage € 860.000 extra voor het zwembad wordt uitgetrokken.

Het CDA licht haar standpunt verder toe: “Er wordt € 560.000 extra aan het zwembad toebedeeld door de grondprijs te halveren, zonder dat het krediet wordt ingeperkt. In het oorspronkelijke krediet van € 9.150.000 was een bedrag van € 1.120.000 bedoeld voor de aankoop van de grond, zodat € 8.030.000 resteerde voor de bouw van het zwembad. Door de grondprijs nu te halveren naar € 560.000 en het krediet niet naar beneden bij te stellen is nu € 8.590.000 beschikbaar voor de bouw van het zwembad. Het verschil van € 560.000 komt ten laste van het grondbedrijf van de gemeente Nijkerk.

Verder wordt er € 300.000 extra uitgetrokken voor energiebesparende maatregelen en hoewel die op termijn weer terug worden verdiend hadden die kosten al lang in de oorspronkelijke plannen moeten zitten.”

Ook vindt het CDA het ongewenst dat de besluitvorming over de verplaatsing en nieuwbouw van de scouting zo maar via deze bestuursrapportage wordt geleid, zonder dat deze plannen in de raad afzonderlijk worden behandeld. Hoewel het CDA geen bezwaren heeft tegen deze plannen, zou er volgens het CDA bij een afzonderlijke behandeling in commissie en raad meer aandacht en ruimte zijn geweest voor inwoners om hun mening te geven over deze plannen.

Het CDA heeft uiteindelijk tegen de bestuursrapportage gestemd.

EINDE PERSBERICHT

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen