woensdag 12 oktober 2016 10:08
PDF

Tevreden inwoners willen dat Nijkerk hen meer betrekt

Inwoners van de gemeente Nijkerk zijn zeer tevreden over hun eigen woonomgeving. Die krijgt een cijfer 8. Dit blijkt uit een burgerpeiling die de gemeente heeft uitgevoerd om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van haar prestaties. Nijkerkers geven gemiddeld een cijfer 6,5 voor alle inspanningen van de gemeente. Dit is vrijwel gelijk aan de gemiddelde score van andere gemeenten (6,6). Inwoners zijn tevreden over hun eigen woonbuurt; de buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om, staan voor elkaar klaar en voelen zich veilig. Men is hierover positiever dan gemiddeld in Nederland. Ook bestaat er relatief veel waardering voor de begaanbaarheid van straten en stoepen, de mate waarin de buurt schoon en heel is en de hoeveelheid groen in de buurt. Meer op onze website en social media.

Inwoners van Nijkerk zijn zeer tevreden over het aanbod van voorzieningen, zoals sport-, zorg- , welzijnsvoorzieningen en openbaar vervoer. Hierin scoort Nijkerk hoger dan landelijk. De Nijkerker valt op door zijn hulpvaardigheid en het lidmaatschap bij verenigingen. Bijna de helft van de inwoners doet aan vrijwilligerswerk. De bereidheid om buren te ondersteunen is groot (93%). In totaal 60% van de mensen geeft aan mee te willen werken om de leefbaarheid van de buurt te vergoten.

Algeheel positief over de gemeente, maar men wil meer betrokken worden

Inwoners zijn over het algemeen positief over de inspanningen van de gemeente. De zorg voor de leefomgeving en de digitale dienstverlening wordt het hoogst beoordeeld. Ook over de dienstverlening en de houding van medewerkers zijn inwoners grotendeels tevreden. Men geeft een 6,6. Dit is gelijk aan het gemiddelde cijfer bij andere gemeenten. De minste waardering is er voor de mate waarin de gemeente inwoners betrekt bij het beleid. De gemeente scoort daarbij zo’n 10% lager dan landelijke gemiddelden van 31 tot 35%. Diverse inwoners wijzen daarbij op de discussie rond het nieuwe zwembad. De gemeente krijgt een 5,8. Landelijk is dat cijfer 6,0.

Beperkt vertrouwen in bestuur

Inwoners van de gemeente hebben ook beperkt vertrouwen in het gemeentebestuur. Zo’n 20% heeft vertrouwen (landelijk 28%). Wethouder Wim van Veelen: “De positieve waardering van inwoners over hun eigen leefomgeving en de aanwezigheid van veel voorzieningen is erg belangrijk. De betrokkenheid van inwoners naar elkaar is hoog en inwoners zijn actief en op elkaar gericht. Het is een landelijk verschijnsel dat gemeenten lager scoren op vertrouwen. Het is mooi om te zien dat inwoners meer uitgedaagd willen worden. De relatie met onze inwoners heeft continue onze aandacht. Met onze stevige keuze voor “Samen Nijkerk”, waarmee we ons richten op het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving, verwacht ik dat we steeds actiever gaan bijdragen aan een goede relatie. Want, in de gemeente zijn veel betrokken inwoners die graag meer meedenken en meedoen".

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen