woensdag 28 september 2016 09:33
PDF

Pedagogisch medewerkers in het zonnetje

De afgelopen jaren heeft de gemeente Nijkerk samen met de peuteropvang en kinderopvang hard gewerkt om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verbeteren. Het gaat hierbij om zowel leesvaardigheid als mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Met deze stap zullen heel veel peuters een goede basis krijgen voor een zo goed mogelijke start op de basisschool. “Wij zijn zo trots op alle 82 cursisten in de gemeente Nijkerk, die zijn geslaagd voor deze pittige toets. Met deze kennis en ervaring kunnen wij met elkaar de taalontwikkeling van jonge kinderen een geweldige boost geven”, geeft wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh aan.

De gemeente Nijkerk heeft van 2013 t/m 2016 geld van het rijk ontvangen om de pedagogisch medewerkers te helpen hun taalniveau te verbeteren. Met die extra vaardigheden kunnen zij peuters met taalachterstanden nog beter begeleiden, zodat de taalachterstand zo klein mogelijk is als de peuter naar de basisschool gaat. In overleg met de peuteropvang en kinderopvang zijn er informatieavonden gehouden en is de toetsing en scholing georganiseerd. In juni is de laatste groep cursisten geslaagd. Aanleiding voor wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh om ze van harte te feliciteren en in het zonnetje te zetten. Als blijk van waardering overhandigde zij, namens de gemeente, een boek voor de pedagogisch medewerkers en een boekenpakket voor de peuters.

 

Reageer op dit artikel...


Beveiligingscode
Vernieuwen